آشنایی با ابزارهای کاوش در اینترنت

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان آشنایی با ابزارهای کاوش در اینترنت آماده دریافت می باشد.
آشنایی با ابزارهای کاوش در اینترنت|30019293|htc|آشنایی با ابزارهای کاوش در اینترنت

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 33

فهرست مطالبابزار كاوش در اينترنت چيست ؟رويارويي انسان با محيط وبنقش كتابداري در طراحي راهنماهاي موضوعيتقابل ماشين با محيط وبمزاياي راهنماهاي موضوعي نسبت به موتورهاي كاوشمحدوديت هاي راهنماهاي وب نسبت به موتورهاي كاوشابزارهاي كاوش تركيبي يا وجهيابرموتورهاي كاوشابرموتورهاي كاوش با فهرست چندگانهنرم افزارهاي كاوشمعيارهاي انتخاب موتورهاي كاوشنحوة ثبت سايتها در ابزارهاي كاوشمعرفي سايتها به راهنمايي موضوعيمنابعابزار كاوش اينترنت1 چيست ؟بسياري از ما اولين تجربه استفاده از اينترنت را از طريق ابزارهاي كاوش كسب كرده ايم اما براستي ابزارهاي كاوش اينترنت كا روزانه ميليون ها نفر د رسراسر جهان از آن استفاده مي كنند ، چه ويژگيها و امكاناتي دارند ؟ و چگونه كار مي كنند ؟ابزار هاي كاوش : اينترنت ، پايگاههاي اطلاعاتي قابل جستجو2 يا مرور3 هستند كه با استفاده از آنها مي توان به « بخشي » از اطلاعات موجود را اينترنت دست يافت . اين ابزارها به دو شيوه « جستجوي كليد واژه ها » يا « مرور وانتخاب » پيوند هاي فرامتني 4كاربران را به سوي اطلاعات مورد نظر ، هدايت مي كنند .ابزارهاي كاوش اينترنت را مي توان به دو نوع اصلي تقسيم بندي كرد : راهنماي موضوعي 5و موتورهاي كاوش6 . موتورهاي كاوش اينترنت و راهنماي موضوعي نسبت به يكديگر مزايا و محدوديتهايي دارند و رويكرد آنها براي انتخاب گرد آوري و نمايه سازي اطلاعات در محيط اينترنت ، متفاوت است در اين كتاب ، اصطلاح «ابزارهاي كاوش اينترنت » بر دو مفهوم موتور كاوش و راهنماي موضوعي دلالت مي‌كند .در حال حاضر ، تقريبا كليه ابزارهاي كاوش اينترنت به منظور جستجو وبازيابي اطلاعات در محيط شبكه جهاني وب طراحي مي شوند ودر دسترس قرار مي گيرند به همين دليل ، از آنها به عنوان « موتورهاي كاوش وب » و«راهنماهاي موضوعي وب » نيز نام برده مي شود يكي از راهنماهاي ابزارهاي كاوش اينترنت به نام Search Engine Guide مدعي است كه تاماه جولاي 2001 بيش از 2500 راهنماي موضوعي و موتور كاوش را در زمينه هاي مختلف ، شناسايي وبه صورت موضوعي ،تقسيم بندي كرده است ( 10 ) از آنجا كه ابزارهاي كاوش اينترنت ، تنها راه رويارويي با حجم فزاينده ي اطلاعات در محيط وب هستند ، دور از انتظار نخواهد بود كه چنين ابزارهايي بسرعت رشد وتوسعه پيدا كنند .

راهنماهاي موضوعي : رويارويي انسان با محيط وبراهنماهاي موضوعي وب : پايگاههايي هستند كه اطلاعات صفحات يا سايت هاي وب منتخب را توسط نيروي انساني در پايگاه خودنمايه مي كنند در راهنماهاي موضوعي وب فرايند شناسايي بررسي ، تجزيه و تحليل ، ارزيابي و نمايه سازي صفحات يا سايت هاي وب توسط نيروي انساني و براساس معيارهاي از پيش تعيين شده انجام مي شود راهنماهاي موضوعي وب براي در دسترس قرار دادن اطلاعاتصفحات يا سايت هاي وب اغلب از نظام سلسله مراتب موضوعي استفاده مي كنند .درسال 1994 اولين راهنماي قابل جستجوي وب ، تحت عنوانEINET Galaxy با اين ويژگي ها در دسترس عموم قرار گرفت و كمي پس از آن ابتكار و دانشجو در ارائه يك فهرست موضوعي از سايت هاي منتخب ، باعث پديد آمدن ( www. Yahoo . com ) yahoo شد كه هم اكنون يكي از رايج ترين و پر استفاده ترين ابزارهاي كاوش اينترنت بشمار مي آيد . ( 14 :ص 290)راهنماهاي موضوعي ، اغلب از طريق ويراستاران يا متخصصان موضوعي به تجزيه وتحليل محتوايي ، ارزيابي و گزينش صفحات يا سايت هاي وب مي پردازند با اينكه راهنماهاي موضوعي وب در مقايسه با موتورهاي كاوش ، بخش كمي ازاطلاعات موجود در اينترنت را پوشش مي دهند اما از آنجا كه فرايند گرد آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات توسط نيروي انساني انجام مي شود اغلب كيفيت و ارزش نسبت بالايي دارند براي نمونه بيش از 40 هزار ويراستار و متخصص و داوطلب در سراسر جهان با راهنماي موضوعي ( http // moz ) open Directory جهت شناسايي ، انتخاب و ارزيابي صفحات يا سايت هاي وب همكاري دارند و راهنماي موضوعي! yahoo براي انجام فعاليتهاي مشابه از بيش از 150 نفر ويراستار و متخصص موضوعي استفاده مي كند ( 3) راهنماهاي موضوعي وب اغلب توضيح مختصري درباره محتواي صفحات يا سايت هاي وب موجود در پايگاه خود كه توسط ويراستاران تهيه و تنظيم شده است ارائه مي دهند همين موضوع باعث مي شود تا به سهولت بتوان از موضوع و محتواي صفحات يا سايت هاي وب آگاهي يافت دو نوع راهنماي موضوعي را مي توان شناسايي كرد : راهنماي موضوعي عمومي1 : كه تقريبا كليه موضوعات و حوزه هاي دانش بشري را پوشش مي دهند ، مانند( www . look smart . com ) look smart , open Directory , yahoo ! وراهنماي موضوعي خاص 2كه منحصرا براي دسترسي به اطلاعات حوزه خاصي مانند فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي ، كتابداري و .. ارائه مي شوند براي مثال ( www . iranhoo . com ) Iranhoo يك راهنماي موضوعي به زبان فارسي مختص سايت هاي ايران است .

مطالب دیگر:
رهبری در مدیریت اسلامینقش عامل تنبیه در مدیریت اسلامیروابط انسانی و اخلاقیات در مدیریت اسلامیجایگزینی الفا هیدروکسی کوله کلسیفرول مکمل شده با اسید سیتریک به جای کوله کلسیفرول در جیره جوجه گوشتیبركيوپودها (به معني بازو پايان)بازيافت پلاستيك از نمكي‌ها تا كارگاه‌هابافت شناسی در گیاهانفلورا فروزشبگذاريم حيوانات زندگي كنندبند پایانجانورانمیتوکندری:پرورش تیلاپیاميگو پلاتی پوس پلاست تاثیر آلودگی بر گیاهان تاریخچه بازوپایانتازه هائي براي تاكسونوميست ها میوگرافی یا ثبت یک قویچ عضلهسنگها و كانيها چطور شكل مي گيرند ؟جمعيت، منابع و آلودگيجوندگان چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آنعكس العمل حاصلخيزي خاك